Bình Định muốn bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội 65ha vào quy hoạch

UBND tỉnh Bình Định vừa kiến nghị Bộ Công Thương xem xét có ý kiến thỏa

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất