Thành lập cụm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ tại Đông Sơn, Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất