thu hút đầu tư và M&A sau mở cửa ngày 15_3
Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào BĐS công nghiệp và M&A sau mở cửa 15/3

Từ ngày 15/3, bên cạnh việc mở cửa du lịch, Việt Nam miễn thị thực trong 15

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất