bat dong san cong nghiep 1.jpeg
Tập đoàn Cao su sẽ chuyển đổi 100.000 ha đất để làm khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

Những năm gần đây Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chuyển hướng sang

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất