Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút các công ty Fintech trong nước và quốc tế
Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút các công ty Fintech trong nước và quốc tế

Đà Nẵng tập trung kêu gọi đầu tư 7 đại dự án để hướng đến trở thành

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất