Đề xuất mở thêm một cụm công nghiệp ở Điện Bàn, Quảng Nam

Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Thái Sơn

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất