600ha đất công nghiệp Long An đang đón nhà đầu tư

Trong số các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An đủ điều kiện

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất