Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 251 dự án mới tại Việt Nam trong 8 tháng

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất