Vị trí đường nối quốc lộ 19 với KCN Becamex VSIP Bình Định. Đồ họa: Đăng Hiếu
Bình Định khởi công đường nối quốc lộ với KCN 5.000 tỷ đồng

Đường nối quốc lộ 19 với KCN Becamex VSIP Bình Định dài gần 20 km, tổng mức

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất