Gelex hợp tác Frasers Property Vietnam triển khai các khu công nghiệp

Hai đơn vị sẽ phát triển nhiều dự án khu công nghiệp tại miền Bắc với

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất