Long An trao chủ trương đầu tư cho 4 KCN với tổng quy mô 1.770 ha

Tỉnh Long An vừa trao chủ trương đầu tư cho 4 KCN có tổng diện tích 1.770 ha,

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất