Hưng Yên sắp có thêm khu công nghiệp gần 200 ha

Khu công nghiệp số 5 thuộc một phần diện tích huyện Thi Ân và huyện Kim Động

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất