25 khu công nghiệp được thành lập “thần tốc” chỉ sau 5 tháng

Trong khi 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam chỉ thành lập thêm 6 KCN mới, thì trong 5

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất