Đà Nẵng sắp đấu thầu làm ba khu công nghiệp gần 900 ha

Ba KCN gần 900 ha tại Đà Nẵng đã được trình để thẩm định và báo cáo Thủ

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất