Không phát triển khu công nghiệp khi chưa đảm bảo tỷ lệ lấp đầy

Theo Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất