Savills Việt Nam thực hiện thương vụ thuê nhà xưởng giữa Framas và KTG Industrial Nhơn Trạch 2

Việt Nam, tháng 3 năm 2022: Chi Phan và John Campbell của công ty Savills Việt đã tư

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất