Trung tâm dữ liệu cấp độ 3 tại Khu công nghệ cao của GCP đã hoàn tất đầu tư giai đoạn 1. Ảnh: GCP.
Quỹ Hong Kong hoàn tất đầu tư vào trung tâm dữ liệu ở TP.HCM

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn cấp độ 3 này dự kiến hoàn thiện vào năm 2024,

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất