Đến năm 2030: Dự kiến cả nước sẽ có hơn 200 nghìn ha đất dành cho khu công nghiệp

Theo Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất