Bình Dương giao 196ha đất để làm VSIP III giai đoạn 1.
Bình Dương giao 196ha đất làm khu công nghiệp VSIP III giai đoạn 1

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho Công ty Liên doanh Việt Nam –

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất