Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư VSIP Cần Thơ giai đoạn 1, vốn gần 160 triệu USD

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ là dự án thứ 12 tại Việt Nam và là dự án đầu

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất