Bình Dương giao 196ha đất để làm VSIP III giai đoạn 1.
Bình Dương giao 196ha đất làm khu công nghiệp VSIP III giai đoạn 1

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định cho Công ty Liên doanh Việt Nam –

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư VSIP Cần Thơ giai đoạn 1, vốn gần 160 triệu USD

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ là dự án thứ 12 tại Việt Nam và là dự án đầu

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất