Hải Phòng: Đầu tư 1.595 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp

Ngày 28/5/2023, UBNDTP. Hải Phòng và Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng

Liên hệ

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất